Campagne 16 - 17 oktober 2022

Stop de Maatschappelijke Armoedefabriek

Een participatief festival in het kader van de internationale dag van het verzet tegen armoede

We leven vandaag in een erg ongelijke samenleving. Tal van factoren bepalen of mensen een waardig leven kunnen leiden.
Denk maar aan herkomst, sociale achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd, vermogen om technologische kennis op te doen en in te zetten, etc. Discriminatie is alom vertegenwoordigd maar wordt vaak gebanaliseerd. Armoede ontstaat nochtans niet uit zichzelf, maar wordt door maatschappelijke structuren gecreëerd en in stand gehouden.
Kortom, armoede is een direct gevolg van politieke en maatschappelijke keuzes.

Laten we daarom op zondag 16 oktober ter gelegenheid van de werelddag van verzet tegen armoede samenkomen om de politiek op te roepen structurele maatregelen te nemen die bijdragen aan een gelijke samenleving.

Programma

  • 13u-18u Animatie, ongelijkheidsparcour, optredens, getuigenissen
  • 18u maaltijd
  • 19u lantarenparade

Waar?

Brandhoutkaai, ter hoogte van Metro Sint-Katelijne

Samen staan we sterk! Deze actie is een samenwerking met het Front Rendre Visible l'Invisible

Meer weten over het Front Rendre Visible l'Invisible, klik hier

Niet Allemaal Digitaal! Stop digitale uitsluiting. De 7 Brusselse VWAWN verzamelden getuigenissen en signalen over de digitale drempels die de maatschappelijke participatie van mensen in armoede in de weg staan

Download hier ons Digitaal Drempelboekje

De 7 Brusselse VWAWN kiezen 'Digitalisering' als focus thema voor de werkjaren 2022 en 2023. Ook in onze acties rond de internationale dag van verzet tegen armoede zetten we dit thema in de schijnwerper

Lees hier meer over het thema Digitalisering

Symbolische actie op maandag 17 oktober

Niet Allemaal Digitaal!

Stop digitale uitsluiting.

Het Brussels Platform Armoede en de 7 Brusselse Verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, maken specifiek van digitale uitsluiting een speerpunt. De wereld waarin we leven wordt immers steeds meer digitaal. Digitalisering biedt mogelijkheden, maar schept ook een reeks nieuwe ongelijkheden die vaak disproportioneel gevoeld worden door mensen die al in armoede leven. De toegang tot heel wat dienstverlening (cultuur, vervoer, huisvesting, bijstand,...), steunverlening en rechten verschuift steeds meer van de fysieke loketten naar digitale toegangspoorten. Voor mensen zonder of met beperkte toegang tot een computer of internet en weinig of geen digitale basiskennis en -vaardigheden werpt dit nieuwe drempels op. Het maakt volwaardig participeren aan de samenleving niet enkel moeilijker maar hakt ook in op de zelfstandigheid van mensen en bijgevolg hun zelfvertrouwen.

Tussen 11h en 12h vat de actiegroep van BPA post aan de gesloten deur van het Belfius-kantoor Brussel Vooruitgang (enkel bereikbaar op afspraak). Hier vormen we een aanschuivende rij met mensen die er niet in slagen toegang te krijgen tot de dienstverlening die ze nodig hebben. De gekozen locatie is symbolisch. We viseren niet exclusief de Banksector of specifiek dit kantoor maar alle vormen van openbare of private dienstverlening die verdwijnen achter digitale drempels. We zetten onze actie kracht bij door fysiek moeilijk bereikbare diensten postkaartjes te bezorgen met de vragen, problemen en klachten waarmee de bezoekers van onze verenigingen niet voorbij deze drempels geraken.

Delphine van Wijkpartenariaat De Schakel legt op Bruzz Radio van 17/10/2022 uit dat ditialisering heel wat drempels met zich mee brengt.

BRUZZ 24 belichtte uitgebreid de Internationale dag tegen armoede

Herbekijk BRUZZ 24 van 17/10/2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.