31-01-2023

Mensen uit armoedeverenigingen gaan in dialoog met minister Lalieux

Terug

Op initiatief van BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) ging federaal minister Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, op 31 januari 2023 in gesprek met mensen met armoede-ervaring uit Brusselse, Vlaamse en Waalse verenigingen. Ze bespraken de implementatie van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Dit plan is essentieel voor de armoedestrijd in België, gezien het richting geeft en de maatregelen omvat voor het beleid op het federaal niveau.

Een groeiende groep van mensen in armoede, maar ook steeds meer mensen van de lagere middenklasse, heeft het bijzonder moeilijk om in deze koopkrachtcrisis op een menswaardige wijze te overleven. Het is daarom positief dat de minister de expertise van deze mensen met ervaringskennis inzet om het federale armoedeplan verder te implementeren.

De minister en de deelnemers wisselden intensief uit rond de nijpende problematiek van dak- en thuisloosheid, de moeilijke toegang tot gezondheidszorgen voor mensen met precaire verblijfsstatuten, drempels in de OCMW-hulpverlening, de digitale kloof, de dalende koopkracht en energie-armoede.

Fernando: “Ik wil en kan werken, maar heb geen referentieadres en geraak daarom niet uit de cyclus van dakloosheid. Ik ben nog nooit eerder dakloos geweest.”

Anne: “Ik ben een alleenstaande mama met 2 kinderen. Ik heb geen budgetmeter en ook geen middelen om die op te laden. De elektriciteit is afgesloten. Terwijl het sociaal onderzoek loopt, heb ik geen elektriciteit.”

Anahit: “Ik wil heel graag mijn kinderen inschrijven voor de speelpleinen, maar ik weet niet hoe dit moet op de computer. Ik maak een afspraak met mijn sociaal assistente, en samen doen we de inschrijving. Maar dan komen de bevestigingsmails, betalingsinstructies enz. ook bij haar op de computer toe, en moet ik telkens naar daar om alles op te halen.”

De armoedenetwerken toetsten beleidsaanbevelingen af met de minister, gebaseerd op de inbreng en de armoede-ervaringen van mensen in armoede. Zo formuleerde BAPN zes aanbevelingen voor de minister:

  1. Een betere toegang tot het referentieadres voor dak- en thuislozen.
  2. De versterking van de digitale vaardigheden via een op-maat-aanpak voor kwetsbare mensen.
  3. Betere toegang tot medische hulp voor mensen zonder papieren.
  4. Een meer aanklampende hulpverlening vanwege de OCMW-sociale diensten.
  5. Verankering van de uitbreiding van het sociaal energietarief voor mensen in armoede en een getrapte uitbreiding naar mensen uit de lagere middenklasse die niet meer kunnen rondkomen.
  6. Een pact wonen-energie dat ten dienste staat van een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Gezien het belang van de ervaringskennis van mensen in armoede om tot een effectieve implementatie van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid te komen, vroeg BAPN bovendien dat de participatie van mensen in armoede verankerd zou worden in de wet die de minister tot stand wil brengen zodat elke legislatuur de federale regering verplicht een federaal plan tegen armoede en ongelijkheid moet aannemen. De minister stelde belang te hechten aan de rechtstreekse participatie van mensen in armoede aan het armoedebeleid en engageert zich om de dialoog verder te zetten. Minister Lalieux: “Deze ontmoeting met ervaringsdeskundigen is voor mij heel belangrijk. Hun inbreng vormt steeds een inspiratiebron voor mijn beleid. Zij ervaren dagelijks hoe het is om met armoede geconfronteerd te worden. Als minister hou ik daar telkens rekening mee. We hebben het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid dan ook samen met hen en mensen uit het middenveld opgesteld.”

De armoedenetwerken houden de vinger verder aan de pols bij de minister om samen de strijd tegen armoede aan te gaan.

BAPN vertegenwoordigt op federaal en Europees niveau de vier regionale netwerken armoedebestrijding en hun aangesloten verenigingen waar armen het woord nemen. Het betreft de volgende netwerken: het Netwerk tegen Armoede (NTA), le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP),le Forum – Bruxelles contre les Inégalités (Le Forum) en het Brussels Platform Armoede (BPA). BAPN maakt ook deel uit van het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN).

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.