09-02-2023

Afbouw van het uitgebreid sociaal tarief zal armoede verdiepen

Terug

Op 6 februari besliste de federale regering om de uitbreiding van het sociaal tarief naar de verhoogde tegemoetkoming af te bouwen. Dit betekent dat zo’n 400.000 gezinnen met een inkomen onder of net aan de armoedegrens (of 800.000 mensen in totaal) straks nog verder de armoede worden ingeduwd. Voor de netwerken armoedebestrijding verenigd binnen BAPN is het onbegrijpelijk dat deze maatregel wordt afgebouwd zonder dat hiervoor een structureel beleid wordt tegenovergesteld.

Eén van de argumenten van de federale regering om de uitbreiding van het sociaal tarief terug te draaien is dat de prijzen voor energie aan het dalen zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat energiearmoede reeds een groot probleem in onze samenleving is van voor de coronacrisis. Toen hadden al één op vijf gezinnen grote moeilijkheden om hun energiefactuur te betalen. De opeenvolgende crisissen (corona, inflatie, energie, overstromingen in 2021, droogte in 2022,…) die een exponentiële stijging van levenskosten tot gevolg hadden, hebben deze problematiek nog verder verzwaard. Bovendien is de evolutie van energieprijzen nog steeds hoogst onzeker, terwijl andere prijzen voor basisgoederen, zoals voedsel, nog steeds in stijgende lijn zijn. Deze wegen zwaar door op het budget van mensen in armoede, inclusief de 400.000 gezinnen die binnenkort fors zullen moeten bijbetalen voor hun energiefactuur.

Onze organisaties betreuren ook dat door de afbouw van het uitgebreid sociaal tarief ongelijke situaties worden gecreëerd tussen gezinnen met een identiek inkomen. De uitbreiding van het sociaal tarief is net een goede maatregel omdat deze gericht mensen in armoede beschermt tegen de torenhoge energiekosten, op basis van hun inkomen (en niet enkel hun statuut). Vooral mensen met een laag inkomen die een precaire of tijdelijke job hebben, zullen het hardst getroffen worden door deze beslissing. Voor onze organisaties is het in de huidige context moeilijk te begrijpen dat de regering niet gericht inzet op het beschermen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, terwijl tegelijkertijd een algemene verlaging van de BTW, een dure maatregel die ook van toepassing is op degenen die het niet nodig hebben, wel wordt aangehouden.

Op korte termijn breng de afschaffing van deze maatregel misschien een beetje soelaas voor het overheidsbudget, op middellange en lange termijn zullen de maatschappelijke kosten enorm hoog zijn. Deze kwetsbare gezinnen zullen het nog moeilijker krijgen met het betalen van hun facturen, met meer schulden, stress en mentale problemen, uitstel van gezondheidszorg, uithuiszettingen en situaties van dak- en thuisloosheid, enz. tot gevolg.

De netwerken armoedebestrijding verenigt binnen BAPN roepen de federale regering daarom op om dringend deze beslissing te herzien en werk te maken van structurele maatregelen, zoals:

  • Het optrekken van de minimuminkomens en -uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens
  • Een pact wonen-energie tussen de verschillende regeringen in ons land waarbij er massaal geïnvesteerd wordt in het isoleren van gebouwen, te beginnen bij woningen op de privé- en publieke markt voor personen met een laag inkomen en de lagere middenklasse
  • Het betrekken van mensen in armoede en de organisaties die hen vertegenwoordigen bij de hervorming van het sociaal tarief

Uitgebreid sociaal tarief wordt geleidelijk afgebouwd: "Geen goed idee", zegt Heidi Degerickx, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede

herbeluister de reactie van NTA op radio 1

Regering maakt einde aan uitgebreid sociaal tarief: ‘Besparing op mensen die al onder armoedegrens leven’

lees het artikel in de morgen

Federale regering bereikt akkoord over accijnzen op energie, btw blijft op 6 procent

lees het artikel op VRT NWS

Netwerk tegen Armoede niet te spreken over hervorming energiefactuur: “Mensen met laag inkomen vallen uit de boot”

lees het artikel in het nieuwsblad

Prix de l'énergie : le réseau de lutte contre la pauvreté appelle le Fédéral à garder le tarif social des BIM

lisez l'article sur RTBF.be

Prix de l’énergie: le tarif social élargi va progressivement disparaître, qui pourra le conserver?

lisez l'article sur moustique.be

Démantèlement du tarif social pour les bénéficiaires du statut BIM : une mesure désespérante

lisez la carte blanche à l’initiative de la CGEE

80.000 Brusselse gezinnen verliezen uitgebreid sociaal tarief: 'Besparing op kwetsbare groep'

lees meer op Bruzz.be

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.