# Nieuws # aanbevelingen # Armoede

Zes principes voor sterke regeerakkoorden

08/07/2024

De Verenigde Verenigingen, het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen, komt naar buiten met zes principes voor de politici die aan zet zijn om nieuwe regeringen te vormen. Als middenveldorganisaties vinden we het belangrijk om in deze fase van de regeringsonderhandelingen met verenigde stem op te komen voor de honderdduizenden mensen die we vertegenwoordigen.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede # Dak- en thuisloosheid # Digitale kloof / Digitalisering # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten # Wonen, water, energie

Politiek debat: "Brussel, hoofdstad van armoede en thuisloosheid"

13/05/2024

Op 13 mei co-organiseerde BPA een geanimeerd politiek debat: "Brussel, hoofdstad van armoede en thuisloosheid" samen met L'Ilot - Sortir du sans-abrisme, Fédération Bico-federatie, AMA, Smes, Infirmiers de rue, Alias, Asbl Diogenes vzw Samusocial Brussels en Odisee Campus Brussel confronteerden we vertegenwoordigers van de zes belangrijkste Nederlandstalige partijen in Brussel met getuigenissen, dilemma's en vragen rond de thema’s extreme armoede en thuisloosheid.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede

De verklaring van Terhulpen door de ogen van mensen in armoede

17/04/2024

Op 15 en 16 april 2024 vond in Terhulpen de Conferentie over de Europese Pijler van Sociale Rechtenplaats. Ann Millis, ervaringsdeskundige bij Brusselse VWAWN Vrienden van het Huizeke, en Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) woonden de conferentie bij.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Dak- en thuisloosheid

Bruss'Help stelt masterplan voor om Brussel tegen 2029 'daklozenvrije regio' te maken

15/04/2024

De coördinatieorganisatie voor Brusselse daklozen Bruss'Help heeft maandag haar masterplan aangekondigd om dakloosheid in het gewest tegen 2029 te beëindigen. Het plan bestaat uit 35 maatregelen, verdeeld over vier fases: versterking van de preventie, het bevorderen van snelle actie, de optimalisering van de ondersteuning en de bestrijding van institutioneel geweld.

Brussels Platform Armoede was van bij meet af aan betrokken bij de totstandkoming van dit Masterplan. Uiteraard waren we ook aanwezig op de voorstellingsconferentie. Collega Christa was uitgenodigd door Bruzz om toelichting te geven in de studio bij dit plan en de armoede- en huisvestingscrisis in Brussel.

Lees meer
# Nieuws # Dossiers # Digitale kloof / Digitalisering # Armoede

Dossier digitale uitsluiting: "Welkom in Digitopia?"

04/04/2024

Het Brussels Platform Armoede en de acht Brusselse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen werkten twee jaar lang rond digitale uitsluiting.

De wereld waarin we leven wordt immers steeds meer digitaal. Digitalisering biedt mogelijkheden, maar schept ook een reeks nieuwe ongelijkheden die vaak disproportioneel gevoeld worden door mensen die al in armoede leven.

We verzamelden getuigenissen, zetten de drempels en uitdagingen in de spotlichten, voerden actie en kwamen tot aanbevelingen en goede praktijken.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede # Digitale kloof / Digitalisering # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten # Wonen, water, energie # Onderwijs

Vijfde Interministeriële Conferentie Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid

15/03/2024

Op 15/3/2024 vond de vijfde bijeenkomst van de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ plaats. Het overleg tussen ministers van de verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus heeft tot doel een sterk transversaal en structureel armoedebeleid te faciliteren. Onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) brachten alle regionale armoedenetwerken hun gemeenschappelijke aanbevelingen en speerpunten voor de komende verkiezingen.

Lees meer
# Nieuws # Armoede

Minister Dalle 3 dagen ondergedompeld in het leven van mensen in armoede

21/02/2024

3 dagen lang werd de Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle ondergedompeld in het leven van mensen in armoede. Hij ging mee met verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen. Op die manier wil hij een beter inzicht krijgen in het leven van mensen in armoede om daaruit beleid vorm te geven.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Dak- en thuisloosheid # Armoede

Slaagt EU erin om dakloosheid tegen 2030 uit te roeien?

08/02/2024

BAPN zoekt mee naar de juiste antwoorden op de Europese conferentie op 8 en 9 februari waar de lidstaten, de Europese Unie en middenveldpartners een stand van zaken op maken van het Europees daklozenbeleid. De BAPN-delegatie zal zich richten op het uiten van de aanbevelingen van mensen in armoede, voor een betere preventie van dakloosheid en duurzame huisvestingsoplossingen.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede # Dak- en thuisloosheid # Digitale kloof / Digitalisering # Wonen, water, energie

Mensen in armoede en minister Lalieux in dialoog over Belgisch Voorzitterschap

24/01/2024

OP 24 JANUARI ONTMOETTE EEN DELEGATIE VAN MENSEN IN ARMOEDE MINISTER KARINE LALIEUX EN VOORZITTER ALEXANDRE LESIW. TIJDENS DEZE ONTMOETING GINGEN ERVARINGSDRAGERS IN GESPREK MET DE MINISTER EN HAAR ADMINISTRATIE OVER DE THEMA’S VAN HET BELGISCHE VOORZITTERSCHAP VAN DE EU, NAMELIJK MINIMUMINKOMEN, DAK- EN THUISLOOSHEID, DE KINDGARANTIE EN DIGITALE INCLUSIE.

Lees meer
# Nieuws # Dak- en thuisloosheid

Het extreme koudeplan: een oplossing voor de Brusselse thuislozen?

18/01/2024

Met het vriesweer van afgelopen week activeerden de Brusselse overheden het extreme koudeplan, dat voorziet in extra noodopvangplaatsen voor mensen zonder vaste woonplaats.
Brussels Platform Armoede kwam veelvuldig in de pers aan het woord over dit plan.

Lees meer
# Nieuws # Digitale kloof / Digitalisering # Armoede

De ordonantie Brussel Digitaal is gestemd. Worden de loketten gegarandeerd?

12/01/2024

Met de ordonnantie 'Digitaal Brussel' wil de Brusselse regering alle gewestelijke en gemeentelijke diensten in Brussel online beschikbaar maken. Uit het verenigingsleven komt al ruim een jaar tegenkanting tegen de plannen. Op 12 januari werd deze ordonantie definitief goedgekeurd door het Brusselse parlement.
Blijven de loketten gegarandeerd?

Lees meer
# Nieuws # Dossiers # Armoede # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten

Mensen zonder wettig verblijf: ‘Vijandige berichtgeving duwt hen verder weg’

12/01/2024

In tijden van crisis zoekt de samenleving naar zondebokken. Vaak vindt men die aan de rand van de samenleving. Christa Matthys van het Brussels Platform Armoede stelt in een opiniestuk in sociaal.net vast dat mensen zonder wettig verblijf kop van jut zijn.

Lees meer
# Nieuws # Armoede

Lancering van het Belgisch Voorzitterschap van de EU: BAPN roept op tot concrete vooruitgang in de strijd tegen armoede

08/12/2023

OP VRIJDAG 8 DECEMBER ONTHULDE DE FEDERALE REGERING OFFICIEEL HET PROGRAMMA VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE DAT OP 1 JANUARI VAN START GAAT. BAPN SPEELDE EEN ACTIEVE ROL IN DE VOORBEREIDING VAN HET SOCIALE LUIK VAN DIT PROGRAMMA. WIJ KIJKEN NU UIT NAAR CONCRETE VOORUITGANG OM ARMOEDE EN SOCIALE ONGELIJKHEDEN TERUG TE DRINGEN IN EUROPA.

Lees meer
# Dossiers # aanbevelingen # Armoede # Digitale kloof / Digitalisering

Focusthema 2022-2023: Digitale Uitsluiting

04/12/2023

Het Brussels Platform Armoede en de 8 Brusselse Verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, maakten in 2022 en 2023 van digitale uitsluiting een speerpunt.

Lees meer
# Nieuws # Armoede # Digitale kloof / Digitalisering # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten

Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting 2023

20/11/2023

Op 17 november voerden we weer actie in samenwerking met Rendre Visible l'Invisible.

"l'Eldorado", les grands mirages
✊ Op 17 oktober wordt wereldwijd de strijd tegen armoede en sociale onrechtvaardigheid in de kijker gezet
Dit jaar (2023) mobiliseerde het collectief "Rendre Visible l'Invisible", bestaande uit verenigingen, geëngageerde burgers en mensen die in precaire omstandigheden leven, zich rond het thema "l'Eldorado", les grands mirages". Het Brussels Platform Armoede sloot aan bij deze acties.

Door de terroristische aanslag in Brussel op 16 oktober moesten wij onze actie die voorzien was op 17 oktober annuleren. Maar uitstel is geen afstel, de actie ging terug door, op 17 november

Lees meer
# Nieuws # Armoede # Dak- en thuisloosheid # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten

Alles wordt Beter: Brussel-Zuid: niet opkuisen maar oplossen!

14/11/2023

Cijfers tonen aan dat steeds meer mensen op straat belanden. Deze zomer werden de dak- en thuislozen die verbleven rond treinstation Brussel-Zuid met veel vertoon door de politie ‘opgekuist’. Repressie lijkt even te helpen, maar verplaatst het probleem. Het is ontwrichtend voor wie het meemaakt en duur voor de samenleving. Wat is er aan de hand? En hoe kunnen we dak- en thuislozen wel op een duurzame manier helpen?

Christa van het BPA mocht in gesprek gaan met Ng Sauw Tjhoi voor de podcast Alles Wordt Beter, een initiatief van verschillende sympathieke media, over de recente berichtgeving rond het Zuidstation. We doorprikken het clichébeeld uit de mainstream media en reiken oplossingen aan.

Lees meer
Illustratie:(link: https://www.facebook.com/mathieu.persan.1 text:  Mathieu Persan)
# Nieuws # aanbevelingen # Dak- en thuisloosheid # Armoede # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis

07/11/2023

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis: een onhoudbaar status quo!

Verenigingen trekken aan de alarmbel en komen met oplossingen om de meest kwestbare mensen van de straat te halen.

Nu de voorbije dagen het vraagstuk van de mensen 'zonder papieren' opnieuw op een hoop is gegooid met thema’s als onveiligheid en terrorisme pleiten verenigingen voor nuancering en verantwoordelijkheidszin, zowel bij de overheid als bij instellingen en burgers.

Samusocial, CIRÉ, Dokters van de Wereld, l'Ilot en het Brussels Platform Armoede richten zich tot de Brusselaars, de media en tot beleidsverantwoordelijken met de campagne Zonder Papieren, zonder rechten, zonder thuis. Om te getuigen over de dagelijkse realiteit van de mensen zonder papieren die door Samusocial worden begeleid, maar ook om oplossingen voor te stellen en de meest kwetsbare mensen uit hun thuisloosheid te halen.

Illustratie:Mathieu Persan

Lees meer Download

In Brussel valt dit jaar 17 oktober in November!

26/10/2023

Door de terroristische aanslag in Brussel op 16 oktober moesten wij onze actie die voorzien was op 17 oktober annuleren.
Maar uitstel is geen afstel, de actie gaat terug door, op 17 november!
Andere datum, zelfde uur, zelfde plaats

Lees meer

"Mijn grootste droom is een reguliere job. Om dan belastingen te betalen. Met plezier.”

21/10/2023

Er wordt heel veel over mensen zonder papieren geschreven, meestal in negatieve zin. Het gebeurt slechts met mondjesmaat dat mensen zonder wettig verblijf zelf publiekelijk het woord kunnen nemen. Vandaag laat Het Nieuwsblad Martin aan het woord. Martin is vrijwilliger bij één van de Brusselse 'verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen'.

Lees meer
# aanbevelingen # Armoede # Vrije Tijd # Dak- en thuisloosheid # Digitale kloof / Digitalisering # Gezondheid # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten # Onderwijs # Wonen, water, energie # Lokaal beleid

(G)een beleid van armoezaaiers? Mensen in armoede oogsten wat het beleid zaait.

20/10/2023

Memorandum Verkiezingen 2024

Dit memorandum wordt voorgelegd aan alle politieke partijen en kandidaten die opkomen tijdens Europese, federale en regionale verkiezingen in mei 2024 en tijdens de provincieraads, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Het heeft als doel dat de nieuwe bestuursploegen de sociale grondrechten van mensen in een kwetsbare positie veiligstellen en hen garanderen dat zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Mensen in armoede oogsten immers wat het beleid zaait.

Dit memorandum bevat aanbevelingen geformuleerd door de mensen in armoede uit de 8 Brusselse ‘verenigingen waar armen het woord nemen’, verenigd in het Brussels Platform Armoede (BPA). De kerntaak van onze verenigingen is om vanuit de ervaringskennis van mensen in armoede in dialoog te gaan met beleidsmakers en het bredere publiek en aan concrete beleidsdossiers en -voorstellen te werken.

Lees meer

Brusselse 17/10 actie uitgesteld wegens terreurdreiging

17/10/2023

Vandaag, 17 oktober, is Werelddag van Verzet tegen Armoede. Samen met het Front Rendre Visible l'Invisible planden we een hele reeks acties aan het centraal station. De aanslag op de Zweedse voetbalsupporters van gisterenavond gooide echter roet in het eten.

Gezien de recente gebeurtenissen en de gevolgen daarvan (veiligheidsmaatregelen, weinig mensen op straat, afzegging van sommige deelnemers en onbeschikbaarheid van de media), hebben we vanmorgen samen met Rendre Visible l'Invisible / Wat Verborgen is Zichtbaar maken besloten om de manifestatie van vandaag uit te stellen. We doen dit met spijt in het hart. We hebben allemaal veel werk gestoken in het evenement van vandaag, maar we denken dat het interessanter is om een ander moment te kiezen om ervoor te zorgen dat we optimaal bereik hebben met onze actie.
Voorlopig wordt de datum van 17 november naar voor geschoven, maar dit moet nog bevestigd worden.
Meer info volgt!

Lees meer
# Nieuws # Digitale kloof / Digitalisering # Lokaal beleid

Digitaal Brussel? Maak Brussel eerst en vooral humaan!

10/10/2023

Verschillende middenveldorganisaties hebben dinsdag actiegevoerd tegen het digitaliseringsplan van het Brussels Gewest.
Ook het Brussels Platform Armoede en liet zich horen en zien.

Lees meer
# Nieuws # Armoede

België neemt een wet aan die de strijd tegen armoede bindend maakt

09/10/2023

Het gebeurt niet elke dag dat we als armoedeorganisatie positief nieuws kunnen verwelkomen in de structurele strijd tegen armoede. 5 oktober 2023 duiden we – BAPN samen met haar leden Vlaams Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede, Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté en Le Forum Bruxelles contre les Inégalités – echter in het groot aan in onze agenda: Vandaag keurt het parlement de wet goed die elke federale regering ertoe verplicht om een plan voor armoedebestrijding op te maken! Het ontwerp voor deze wet werd reeds op 19 september goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken.

Lees meer Download
# Nieuws # Armoede # Dak- en thuisloosheid # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten

Station Brussel-Zuid heeft geen spierballen van politie nodig, maar hulpverleners

06/09/2023

Brussel is een grootstad. Er komen veel mensen samen en er is proportioneel meer criminaliteit dan in pakweg Lotenhulle. Een hub van een metropool, zoals het station Brussel-Zuid, krijgt dagelijks heel veel reizigers over de vloer. De reizigers haasten zich dagelijks door het station, zonder ooit zelfs maar gestoord te worden. In zo’n grote openbare ruimte houden ook kwetsbare mensen halt die er een onderkomen zoeken, omdat ze nergens anders terechtkunnen. Ze zoeken ergens een hoekje of plekje om niet op straat te zijn, om te rusten, te slapen … Voor sommige reizigers is dat confronterend, het schuurt. Ze vinden dat mensen die in het station 'verblijven' hen voor de voeten lopen terwijl ze lopen om hun trein te halen. Soms vermengt de geur van urinesporen zich in je neus met de Luikse wafelgeur. Het zijn bekende ongemakken. Maar maakt dit je slachtoffer van belaging? Is dit echt zo hinderlijk om jouw eigen reis of leven voor te zetten?

Marta Maes, sociaal werker bij De Buurtwinkel, schreef een opiniestuk over de thuisloosheids- en sociale crisis in Brussel.

Lees meer
# Nieuws # Armoede # Dak- en thuisloosheid

OPEN BRIEF: Sans gêne daklozen stigmatiseren

28/07/2023

“Daklozen gebruiken hier gewoon crack binnen, sans gêne” (DM, 27/7/23).
Afgelopen week verschenen verschillende mediabijdragen over het onveiligheidsgevoel rond het Brusselse Zuidstation (o.a. DM, VRT, HLN, Bruzz). Aanleiding was de video die gestrande reizigers maakten, van een politie-interventie tijdens een nachtelijke vechtpartij. Je onveilig voelen, bestolen of bedreigd worden als pendelaar of horeca-werknemer is erg, soms traumatiserend. De rode draad in de reportages is echter een bijzonder vooringenomen beschrijving van de problemen in de buurt, inclusief wijzende vinger richting de thuislozen, “buitenlands gespuis” en mensen met een verslaving die onderkomen zoeken in de buurt van het station.

Lees meer
# Nieuws # Dossiers # Dak- en thuisloosheid # Armoede # Wonen, water, energie

Wie samenwoont, is de dupe. Als het over uitkeringen gaat, toch

16/05/2023

Jongeren die gaan samenwonen om de woonkosten te drukken, of mensen die hun hulpbehoevende ouders in huis nemen: net zij worden gestraft als ze een uitkering krijgen. Het platform Stop statuut samenwonen wil daar komaf mee maken.
Bart Van de Ven, voorzitter van BPA, getuigt hierover in de Standaard

Lees meer
# Nieuws # Dossiers # aanbevelingen # Armoede # Digitale kloof / Digitalisering

Brussels middenveld mobiliseert tegen de ordonnantie "Digitaal Brussel"

17/04/2023

Sinds enkele maanden mobiliseert het Brusselse middenveld tegen een in voorbereiding zijnde Ordonnantie "Digitaal Brussel". In dat verband hebben 200 verenigingen in november 2022 een open brief ondertekend waarin ze deze maatregel "discriminerend" noemen.

Op 9 maart 2023 werd het ontwerp van ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd door de gewestregering. Dit document, dat wij hebben gelezen en geanalyseerd, is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar.

Lees meer
# Nieuws # Dak- en thuisloosheid # Armoede

Thuisloosheid bannen is mogelijk

02/03/2023

DoucheFLUX, onze nieuwe erkende vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, pleit voor structurele veranderingen om thuisloosheid op te lossen. “DoucheFLUX is een magnifieke organisatie, maar douches zijn niet meer dan depannage. Het komt tegemoet aan een nood, maar lost op termijn niets op. We ontstonden vanuit de impliciete premisse dat je thuisloosheid niet kunt oplossen, dat je alleen maar de situatie van thuislozen kunt verlichten. Die premisse is fout. Thuisloosheid bannen is mogelijk. Het niet doen is een politieke keuze”, legt Laurent d'Ursel, codirecteur van DoucheFLUX, uit in een artikel op Sociaal.net.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede # Wonen, water, energie

Afbouw van het uitgebreid sociaal tarief zal armoede verdiepen

09/02/2023

Op 6 februari besliste de federale regering om de uitbreiding van het sociaal tarief naar de verhoogde tegemoetkoming af te bouwen. Dit betekent dat zo’n 400.000 gezinnen met een inkomen onder of net aan de armoedegrens (of 800.000 mensen in totaal) straks nog verder de armoede worden ingeduwd. Voor de netwerken armoedebestrijding verenigd binnen BAPN is het onbegrijpelijk dat deze maatregel wordt afgebouwd zonder dat hiervoor een structureel beleid wordt tegenovergesteld.

Lees meer
# Nieuws # aanbevelingen # Armoede # Dak- en thuisloosheid # Digitale kloof / Digitalisering # Gezondheid # Mensen zonder wettig verblijf en hun grondrechten # Onderwijs # Wonen, water, energie

Mensen uit armoedeverenigingen gaan in dialoog met minister Lalieux

31/01/2023

Op initiatief van BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) ging federaal minister Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, op 31 januari 2023 in gesprek met mensen met armoede-ervaring uit Brusselse, Vlaamse en Waalse verenigingen. Ze bespraken de implementatie van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Dit plan is essentieel voor de armoedestrijd in België, gezien het richting geeft en de maatregelen omvat voor het beleid op het federaal niveau.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.